Rodzaje zajęć - Oferta dla dzieci Czas trwania Koszt
Konsultacja psychologiczna 50-60 min. 120-150 zł
Terapia psychologiczna 50-60 min. 120-150 zł
Terapia dla dzieci z autyzmem 45-60 min. 75-100 zł
Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne 45-60 min. 75-100 zł
Terapia logopedyczna - diagnoza 90-120 min. 150 zł
Terapia logopedyczna 60 min. 100 zł
Terapia taktylna 60 min. 100 zł
Terapia ręki 45-60 min. 75-100 zł
Trening Umiejętności Społecznych TUS - zajęcia w grupie 60 min. 70 zł
Trening Umiejętności Społecznych TUS - zajęcia indywidualne 60 min. 100 zł
Muzykoterapia indywidualna 45-60 min. 75-100 zł
Muzykoterapia - zajęcia umuzykalniające (w grupie 2-6 osób)
(dla dzieci w wieku 1-3 lata)
45 min. 50 zł
Arteterapia i Sensoplastyka © - grupa (2-6 osób) 45 min. 50 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe - grupa (2-6 osób) 45 min. 50 zł
Dogoterapia 45-60 min. 75-100 zł
Oferta dla dorosłych
Psychoterapia indywidualna
Terapia par/małżeństw
Terapia rodzin
Warsztaty rozwoju osobistego
Zajęcia relaksacyjne