Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra na kierunku pedagogika rewalidacyjna

Jeszcze w czasie studiów ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych. Ukończyłam także czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, uzyskując stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Co istotne, szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W późniejszym okresie ukończyłam studia podyplomowe „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia” W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także uzyskałam Certyfikat terapii ręki I i II stopnia.

Ukończyłam również liczne kursy specjalistyczne m.in.: „Terapia Neurotaktylna dr Swietłany Masgutowej”, „Integrację Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” cz. I i II w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej, „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Mediacji prowadzoną przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa i różnymi zaburzeniami genetycznymi, zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzę terapię rewalidacyjną, terapię ręki, zajęcia korekcyjno-kompesacyjne, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, socjoterapię i psychoterapię. W ramach swojej aktywności zawodowej kładę nacisk na stworzenie przyjaznej relacji z drugą osobą, indywidualne podejście oraz umiejętności bycia „tu i teraz”. Bardzo ważna jest dla mnie również szeroko rozumiana współpraca z rodzicami /opiekunami dziecka będącego w terapii.