Jestem pedagogiem i psychologiem

Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wsparcia i edukacji osób ze spektrum autyzmu oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jestem po rocznym szkoleniu „Psychoterapia dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym”.

Ukończyłam również liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Krakowie.

Od 15 lat zajmuję się pomocą i wsparciem dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Praca, którą wykonuję jest jednocześnie moją pasją.