K2 Specjalistyczne Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży
Podpis Kasi Wróż

K2 Specjalistyczne Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Częstochowie


Jest miejscem, w którym spotykają się osoby o szczególnych potrzebach oraz ich rodziny. Naszymi podopiecznymi są m.in. osoby z zaburzeniami rozwojowymi, którym trudno jest funkcjonować w otaczającym świecie.

Prowadzimy diagnozę i terapię dla osób z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, pracując z zachowaniami problemowymi i niepożądanymi. W atmosferze całkowitej akceptacji i zaufania poszukujemy, wraz z dzieckiem i jego rodzicami, konstruktywnych rozwiązań pomagających uporać się z trudnościami.

Znaczną część stanowią dzieci i młodzież z:

 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • mutyzmem,
 • ADHD,
 • zaburzeniami zachowania,
 • lękiem,
 • dzieci z trudnościami szkolnymi,
 • Zespołem Downa.
Puzzel 1

Wczesna interwencja
i wspomaganie rozwoju dziecka

Puzzel 1

W ramach Wczesnej Interwencji Terapeutycznej przygotowywany jest i wdrażany dla dziecka Indywidualny Program Terapeutyczny.

Zobacz więcej
Puzzel 2

Terapia dzieci i młodzieży

Puzzel 2

Kiedy dziecko ma trudności, z którymi nie umie sobie poradzić, a sytuacja nie poprawia się samoistnie, wówczas warto zdecydować się na odwiedzenie psychologa dziecięcego.

Zobacz więcej
Puzzel 3

Terapia behawioralna

Puzzel 3

Jest kształtowaniem u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Zobacz więcej
Puzzel 4

Muzykoterapia

Puzzel 4

W muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od stanu zdrowia, poziomu umiejętności muzycznych, stopnia niepełnosprawności, czy rodzaju zaburzeń.

Zobacz więcej
Puzzel 5

Trening umiejętności społecznych

Puzzel 5

Jest to metoda terapii umożliwiającą dzieciom zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym.

Zobacz więcej
Puzzel 6

Terapia ręki

Puzzel 6
 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk
 • poprawa umiejętności chwytu
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekraczanie linii środka ciała
Zobacz więcej

Gabinet

Poczekalnia

Sala muzykoterapii

Sala terapeutyczna