Dogoterapia to metoda wzmacniająca efektywność terapii oraz rozwój dziecka w której motywatorem jest pies. Prowadzona jest przy współudziale specjalnie wyszkolonego certyfikowanego psa, pracującego pod okiem terapeuty. Pies, jako współprowadzący zajęcia okazuje się dobrym motywatorem dla dziecka opanowującego nową umiejętność. Dzieci bardzo szybko obdarzają zwierzęta zaufaniem, czułością i miłością. Praca nad opanowaniem nowej umiejętności, dzięki obecności pupila, zaczyna być ciekawa, a nawet odbierana jako zabawa.

Praca z psem pozytywnie wpływa na koncentrację uwagi, rozwój mowy oraz funkcji poznawczych, pobudza i usprawnia zmysły wzroku, słuchu, dotyku i węchu, a także pomaga w doskonaleniu dużej i małej motoryki.

W K2 Pracujemy z dwiema Goldenkami:

Pradą i Hildą