Muzykoterapia jest usystematyzowanym procesem terapii, w którym wykorzystuje się dźwięk, muzykę i jej elementy dla ułatwienia ekspresji, koncentracji, uczenia się, mobilizacji, poprawy funkcjonowania w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej czy poznawczej. Daje ona niewerbalne możliwości komunikacji, w celu rozwoju wewnętrznego potencjału uczestnika terapii. Muzyka i jej składowe stają się wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji.

W muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od stanu zdrowia, poziomu umiejętności muzycznych, stopnia niepełnosprawności, czy rodzaju zaburzeń.

Muzykoterapeuta dysponuje wieloma metodami (takimi jak improwizacja, odwzorowanie i przetwarzanie muzyki, tworzenie i komponowanie czy słuchanie i recepcja), dzięki którym dostosowuje się do potrzeb terapeutycznych dziecka.

Muzykoterapia:

  • Wyzwala kreatywność, spontaniczność, daje możliwość wyrażania siebie, swoich emocji i potrzeb (poprzez techniki kreatywne wspomagające swobodną ekspresję)
  • Rozwija umiejętności sensoryczne (zmysłowe) i motoryczne (koordynację całego ciała, poprawia motorykę małą i dużą).
  • Wzmacnia samoocenę i wiarę w siebie
  • Ułatwia komunikację i wspomaga jej rozwój, poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych technik muzykoterapeutycznych (improwizacja, odtwarzanie, tworzenie piosenek)
  • Wspomaga i wzmacnia umiejętności poznawcze (koncentrację, pamięć, analizę, planowanie, porządkowanie, wnioskowanie i inne).
  • Niesie odreagowanie i odprężenie zarówno w stanach przewlekłego stresu, jak i w przypadku licznych zaburzeń psychomotorycznych, w fazach skurczu i nadmiernego napięcia (poprzez stosowanie technik relaksacyjnych i wizualizacyjnych).

Sala muzykoterapii wyposażona jest w skrzynię rezonansową służącą do stymulacji sensorycznej. Materiał dźwiękowy przekazywany podczas zajęć odbierany jest przez nie tylko słuchem, ale dodatkowo odczuwany jest całym ciałem w formie drgań- wibracji przenoszonych przez pudło rezonansowe skrzyni. Równoczesne oddziaływanie akustyczne i somatosensoryczne jest większe niż reakcja na bodźce wyłącznie akustyczne.