Dzieci – najczęstsze sytuacje wymagające pomocy psychologa:

 • zaburzenia lękowe
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • nadmierna nieśmiałość
 • problemy wychowawcze (utrzymanie dyscypliny w domu, nadmierna rywalizacja między rodzeństwem)
 • rozwód rodziców (pomoc w przygotowaniu dziecka do nowej sytuacji)
 • nagła zmiana sytuacji rodzinnej, żałoba
 • zaburzenia zachowania
 • niekontrolowane wybuchy złości i agresji
 • zachowania opozycyjno-buntownicze
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • zaburzenia emocjonalne
 • problemy szkolne (podniesienie motywacji do nauki)
 • trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Młodzież – najczęstsze sytuacje wymagające pomocy specjalisty:

 • zaburzenia depresyjne – obniżony nastrój, wycofanie, negatywizm 
 • zachowania autodestrukcyjne – nadmierne picie alkoholu, wagary, zachowania autoagresywne, samookaleczanie
 • zaburzenia odżywiania – odmowa jedzenia, objadanie się, częste wymioty, nagła zmiana wagi ciała
 • zaburzenia lękowe – reagowanie nasilonym lękiem, napady paniki, unikanie sytuacji potencjalnie trudnych
 • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, osobami dorosłymi
 • zachowania opozycyjno-buntownicze
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • zaburzenia zachowania i emocji – lęk, nieśmiałość, brak kontroli nad złością
 • trudności z adaptacją do nowych warunków
 • uzależnienie od gier, Internetu, telefonu komórkowego