Czym jest terapia ręki?

 • to zagadnienie interdyscyplinarne obejmujące wiedzę z różnych dziedzin. Tak szerokie podejście pozwala właściwie spojrzeć na sprawność ręki, czynniki zaburzające jej pracę oraz umożliwia uchwycenie trudności z jakimi boryka się dziecko.
 • to zestaw optymalnie dobranych ćwiczeń zależnych od stwierdzonego problemu, które nie obejmują samej ręki
 • to zestaw optymalnie dobranych ćwiczeń zależnych od stwierdzonego problemu, które nie obejmują samej ręki! Nasze ręce powiązane są z tułowiem i zależą od tego co dzieje się w centralnej części naszego ciała. Takie podejście jest zgodne z neurofizjologicznym kierunkiem rozwoju dziecka.
 • Kontrola nad ciałem rozwija się stopniowo, poczynając od głowy przechodząc w kierunku stóp, od osiągnięcia stabilizacji centralnej do sprawnego posługiwania się dłonią. Ruchy duże rozwijają się przed małymi, bardziej precyzyjnymi.
 • Należy pamiętać że terapia ręki nie dotyczy wyłącznie samej ręki!

Dla kogo?

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci:

 • niechętnie podejmujących czynności manualne
 • mających znacznie obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej
 • mających problem w zakresie samoobsługi
 • z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwych dotykowo
 • niewidomych i słabowidzących (dłonie dla tych dzieci są zmysłem kompensującym uszkodzony analizator wzrokowy)

Cele terapii ręki

 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk
 • poprawa umiejętności chwytu
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekraczanie linii środka ciała

Efekty terapii

Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom i masażom zwiększamy:

 • sprawność ruchową całej kończyny górnej,
 • sprawność manipulacyjną dłoni,
 • umiejętność chwytu,
 • koordynację pomiędzy dłońmi
 • w efekcie daje nam to dużą niezależność w czynnościach codziennej samoobsługi.