Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.

Terapia taktylna:

 • zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń
 • dotykowych
 • reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni
 • działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy
 • obniża poziom stresu

Praca stymulująco-terapeutyczna ukierunkowana jest na specyficzne właściwości rozwoju psychoruchowego charakterystyczne dla poszczególnych zaburzeń.

Dzięki uaktywnianiu naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało-mózg może być skutecznie wykorzystywana podczas pracy w przypadkach

 • porażenia mózgowego,
 • Zautyzmu,
 • Znadpobudliwości psychoruchowej,
 • Zwystępowania lęków i fobii,
 • Zzaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
 • Ztrudności w nauce,
 • Zopóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
 • Zzaburzonego rozwoju mowy