Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia w małych grupach do których dzieci dobierane są według kryterium wieku i indywidualnych aktualnych umiejętności.

Jest to metoda terapii umożliwiającą osobom nie tylko z autyzmem zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. 

Zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu i trwają 1,5h i obejmują: 

  • kompetencje społeczne
  • komunikacyjne
  • emocje
  • umiejętności poznawcze
  • poczucie tożsamości i własnej wartości
  • samoocenę.

Podczas Treningu umiejętności społecznych dzieci nabywają umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, podejmowania dyskusji, reagowania na krytykę i jej wyrażania, odróżniania i radzenia sobie z uczuciami, mówienia komplementów itp.