Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka.

W ramach Wczesnej Interwencji Terapeutycznej i wspomagania rozwoju dziecka przygotowywany jest i wdrażany dla dziecka Indywidualny Program Terapeutyczny.

Szczególną uwagę poświęcamy dzieciom, które mają trudności w komunikacji, dzieciom ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z zespołem Downa, dysfazją, dzieciom lękowym oraz dzieciom z różnymi uwarunkowaniami genetycznymi i innymi wyzwaniami rozwojowymi.

Zajęcia odbywają się indywidualnie i są ukierunkowane na całościowy rozwój dziecka a w ich toku odbywają się także ćwiczenia w parach z innymi dziećmi, dające dodatkowo możliwość rozwijania komunikacji rówieśniczej oraz stopniowej adaptacji społecznej jak też odkrywania siebie w kontakcie z innym dzieckiem o podobnych potrzebach.

Wspieramy dzieci już od 1 roku życia.

Świadczymy także pomoc i wsparcie rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.